1. Skylla och Charybdis

    Skylla och Charybdis (grekiska Skylla, Charybdis), två havsvidunder, om vilka det berättas i Odysséen att de höll till i klipphålor på var sida om ett sund.
  2. Icelandair

    Icelandair, egentligen Icelandair Group hf, FI, Reykjavík, Islands största flygbolag, grundat 1937.

  3. Island

    Island, stat i Nordatlanten.