1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 6. störtad

  störtad, inom heraldiken: uppochnedvänd.
 7. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 8. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 9. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 10. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.