1. stabil

  stabil, adjektiv med de huvudsakliga betydelserna ’som står stadigt’, ’som har god jämvikt’, ’som behåller sina egenskaper’.
 2. stabiliseringspolitik

  stabiliseringspolitik, konjunkturpolitik, ekonomisk politik vars syfte är att dämpa konjunktursvängningarna och därmed samtidigt upprätthålla låg inflation och låg arbetslöshet.
 3. stabilitet

  stabilitet (latin stabilitas, av stabil), i allmän betydelse och inom fysiken egenskap hos ett system i jämvikt.
 4. Stabilitets- och tillväxtpakten

  Stabilitets- och tillväxtpakten, regelverk inom EU som ska se till att medlemsländerna bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
 5. stabilitetsön

  stabilitetsön, hypotes inom kärnfysiken att vissa isotoper av transuranerna är relativt långlivade.
 6. ekologisk stabilitet

  ekologisk stabilitet, hur mycket ekosystems eller populationers tillstånd varierar över tid.
 7. evolutionärt stabil strategi

  evolutionärt stabil strategi, evolutionsbiologiskt begrepp, se ESS.
 8. stabilisator

  stabilisator, anordning för att minska rullningsrörelsen hos fartyg.
 9. stabilisering

  stabilisering, term inom elektroniken.
 10. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.