1. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 2. -stad

  -stad, - sta, ortnamnsefterled.
 3. Stadion

  Stadion, Stockholms stadion, idrottsanläggning på Östermalm i Stockholm, byggd till OS 1912.
 4. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 5. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 6. stadsvapen

  stadsvapen, heraldiskt vapen för en tätort med stadsprivilegier.
 7. stad

  stad, i textila sammanhang detsamma som stadkant.
 8. Stad

  Stad, kommun i Vestland fylke, västra Norge.

 9. stadkant

  stadkant, stad , egg, list, ytterkant på väv i varpled som vid vävningen bundits så, att den inte skall räfflas upp så lätt.
 10. stadsplanering

  stadsplanering, ursprungligen fastläggande av gränslinjer mellan byggnadskvarter och gator m.m. i en stad för att långsiktigt ordna bebyggelsen och undvika konflikter.