1. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.
 2. stat

  stat, den naturalön som statare uppbar för sin årsanställning.
 3. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 4. kyrka–stat-frågan

  kyrka–stat-frågan, problematiken och debatten kring relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.
 5. statare

  statare, helårsanställd, i regel gift jordbruksarbetare på större jordbruk.

 6. stater

  stater, grekiskt mynt för dubbla normalenheten drachma.
 7. stator

  stator, inom elektrotekniken den stationära delen i en elektrisk maskin.
 8. Staten det är jag

  Staten det är jag, yttrande tillskrivet Ludvig XIV, se L’État c’est moi.
 9. stattorpare

  stattorpare, statare som avlönades dels med brukningsrätten till ett torp, dels med stat i form av spannmål.
 10. Statens krigsskadenämnd

  Statens krigsskadenämnd, KSN, av regeringen utsedd nämnd med uppgift pröva och utbetala ersättning enligt lag för krigsskada på egendom.