1. stavar

  stavar, ljuskänsliga sinnesceller i ögats näthinna vilka ger mörkerseende i svagt ljus.
 2. stavning

  stavning, ortografi, se rättskrivning.
 3. stavspiralgalax

  stavspiralgalax, spiralgalax med en central stavformig förtätning av stjärnor från vars ändar spiralarmar utgår.
 4. stavelse

  stavelse, i många språk minsta enhet för gruppering av en följd av språkljud och också rytmisk grundenhet (jämför rytm).
 5. stavar

  stavar,  benämning på stavformiga bakterier.
 6. stavelseräknande vers

  stavelseräknande vers, syllabisk vers , versmått som grundar sig på principen att varje versrad har ett visst antal stavelser.
 7. stav

  stav, typ av sinnescell i näthinnan, se stavar.
 8. p-stav

  p-stav, preventivmedel för kvinnor.
 9. stavhopp

  stavhopp, gren i friidrott.

 10. Stava

  Stava, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km väster om Åkersberga; 347 invånare (2016).