1. Frimurarorden

    Frimurarorden, benämning på ett i flera länder förekommande och vad ritualen beträffar hemligt ordenssällskap.
  2. arbetarrörelsen

    arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
  3. Iran

    Iran, stat i Mellanöstern.