1. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 2. Stig Wennerström

  Wennerström, Stig, 1906–2006, militär (överste i flygvapnet), spion.
 3. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 4. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 5. Stig Bergling

  Bergling, Stig, Eugen Sandberg, Stig Sydholt, 1937–2015, spion.
 6. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 7. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 8. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 9. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 10. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.