1. aversiv stimulering

  aversiv stimulering, negativ stimulering, stimulering som upplevs som obehaglig eller bestraffande.
 2. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 3. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 4. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 5. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 6. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 7. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.
 8. erektion

  erektion, resning, ansvällning, förstoring av vissa kroppsdelar, t.ex. bröstvårtor, penis och klitoris.
 9. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 10. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.