1. STORA

  STORA, Storakoncernen, Stora Kopparbergs Bergslags AB, tidigare en av världens största skogsindustrikoncerner med tillverkning av massa, tryckpapper, förpackningspapper, kartong, finpapper samt sedan slutet av 1700-talet pigment till Falu rödfärg.
 2. storhet

  storhet, kvantitativt uttryck för en egenskap hos ett föremål, ett ämne eller en företeelse som kan mätas eller beräknas, t.ex. längd, höjd, effekt och vinkel.
 3. Knut den store

  Knut den store (engelska Canute the Great, danska Knud I den Store, norska Knut den mektige), död 12 november 1035, kung av England från 1016, av Danmark från 1018 och av Norge från 1028, son till Sven Tveskägg och en slavisk prinsessa.
 4. stor blåklocka

  stor blåklocka, storklocka, Campanula persicifolia, art i familjen klockväxter.
 5. Alexander den store

  Alexander den store (Alexander III), född 356 f.Kr., död 13 juni 323 f.Kr., kung i Makedonien från 336, erövrare av det persiska riket.

 6. stor igelknopp

  stor igelknopp, Sparganium erectum, art i familjen kaveldunsväxter.
 7. stor andmat

  stor andmat, Spirodela polyrhiza, art i familjen kallaväxter.
 8. stora språnget

  stora språnget, ekonomisk-politisk kampanj i Kina 1958.
 9. stor kammussla

  stor kammussla, Pecten maximus, art i familjen kammusslor.
 10. stor sandlilja

  stor sandlilja, Anthericum liliago, art i familjen sparrisväxter.