1. strödd

  strödd, spiralställd , sägs den bladställning hos fanerogamer vara där endast ett blad sitter vid varje nod på stammen och växtens alla blad sitter i spiral.
 2. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 5. prästkrage

  prästkrage, Leucanthemum vulgare (syn. Chrysanthemum leucanthemum), art i familjen korgblommiga växter.
 6. kryddkrassing

  kryddkrassing, kryddkrasse , smörgåskrasse, Lepidium sativum, art i familjen korsblommiga växter.
 7. barr

  barr, bladen hos flertalet barrträd.
 8. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 9. getrams

  getrams, konung Salomos sigill, Polygonatum odoratum, art i familjen sparrisväxter.
 10. korgblommiga växter

  korgblommiga växter, kompositer, asterväxterAsteraceae (synonym Compositae), familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 25 000 arter träd, buskar och örter.