1. straff

  straff, inom juridiken benämning på en påföljd som utdöms vid ansvar för brott i form av frihetsberövande eller böter.
 2. gemensamt straff

  gemensamt straff, gemensam påföljd för flera begångna brott.
 3. affliktivt straff

  affliktivt straff, straff som syftar till att en brottsling tillfogas fysiskt lidande, t.ex. stympning eller prygel.
 4. Brott och straff

  Brott och straff, Prestuplenije i nakazanije, roman av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1866.

 5. straffrättsteori

  straffrättsteori, ideologi om brottens och straffens utformning.
 6. strafflatitud

  strafflatitud, straffskala, den skala inom vilken straff för brott bestäms.
 7. straffnedsättning

  straffnedsättning, utdömande av ett lindrigare straff än normalt.
 8. straffrihetsgrund

  straffrihetsgrund, orsak att låta en brottsling slippa straff.
 9. strafföreläggande

  strafföreläggande, alternativ till åtal som innebär att åklagaren i stället för att väcka åtal vid domstol förelägger den som begått brott för vilket inte föreskrivs svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader att betala böter.
 10. straffpreskription

  straffpreskription, att böter som inte slutbetalts viss tid efter domen efterskänks och fängelsestraff bortfaller om domen inte avtjänats efter viss tid.