1. Tutankhamun

  Tutankhamun, Tutankhamen, fornegyptisk kung av den 18:e dynastin som regerade cirka 1332–1323 f.Kr.
 2. rysk mat

  rysk mat. Rysslands bidrag till den internationella gastronomin daterar sig främst till slutet av 1800-talet, då detta kök var oerhört populärt i Europa.

 3. bondböna

  bondböna, välsk böna, Vicia faba, art i familjen ärtväxter.

 4. Konungarnas dal

  Konungarnas dal, benämning på dalgång vid västra Nilstranden nära det forna Thebe (nuvarande Luxor) i Egypten.
 5. rädisa

  rädisa, Raphanus sativus var. sativus, varietet av arten R. sativus i familjen korsblommiga växter.
 6. vitkål

  vitkål, Brassica oleracea Alba-gruppen (synonym Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata, synonym var. alba), sortgrupp inom arten kål i familjen korsblommiga växter.
 7. lammkött

  lammkött, kött från får under ett års ålder vilka inte lammat.
 8. granblodriska

  granblodriska, blodriska, Lactarius deterrimus, art hattsvamp i ordningen Russulales bland basidsvamparna.
 9. fläsk

  fläsk, tidigare den allmänna benämningen på svinkött, numera endast sådana stycken av svinkroppen som innehåller minst 50 % fett, allt övrigt kallas griskött.
 10. Fredrik Ekelund

  Ekelund, Fredrik, född 1953, författare, journalist och översättare.