1. successivbildning

  successivbildning, bolagsbildning där stiftarna vänder sig till utomstående med erbjudande att teckna aktier.
 2. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 3. successiva relevansens princip

  successiva relevansens princip, processrättslig princip som innebär att den part i en rättegång som har åberopsbördan för ett sakförhållande i vissa fall inte behöver åberopa detta förrän förhållandet ifråga blivit relevant genom motpartens agerande.
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 6. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 7. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).

 8. löpande band

  löpande band, mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt förflyttar arbetsobjekten längs successiva arbetsstationer.
 9. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 10. mikroevolution

  mikroevolution, utveckling genom små förändringar och successiv anpassning inom en art.