1. svält

  svält, tillstånd som är följden av uteblivet intag av energigivande och essentiella (livsnödvändiga) näringsämnen under längre tid, till exempel i samband med katastrofer och belägringar.
 2. glycerol

  glycerol, glycerin, propan-1,2,3-triol, en färg- och luktlös, tjockflytande vätska med söt smak.

 3. Svält

  Svält, Sult, roman av den norske författaren Knut Hamsun, utgiven 1890.

 4. cherokeser

  cherokeser , engelska cherokee, ett nordamerikanskt folk.

 5. ketos

  ketos, tillstånd då bildning av ketonkroppar är ökad.
 6. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 7. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud, benämning på den händelse 1317 då kung Birger Magnusson lät fängsla sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, och därmed inledde slutskedet i brödrastriderna.
 8. glukoneogenes

  glukoneogenes, sekvens av reaktioner i cellens cytoplasma som leder till att glukos bildas från pyruvat (se bild glykolys).
 9. push–pull-teorin

  push–pull-teorin, teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta.
 10. anergi

  anergi, avsaknad av normalt cellulärt immunförsvar.