1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 3. retuschering

  retuschering, retusch, traditionellt manuell bearbetning med penna, pensel, kniv och liknande för att ta bort eller dölja skador på negativ, fotografiska pappersbilder eller typografiska original.
 4. Peter I

  Peter I (ryska Pjotr Aleksejevitj), kallad ”Peter den store” ( Velikij), född 9 juni 1672, död 8 februari 1725, rysk tsar från 1682, kejsare (imperator) från 1721, son till Aleksej Michajlovitj.
 5. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 6. naturtillstånd

  naturtillstånd, som filosofisk term det tillstånd som skulle uppstå om man kunde ta bort människoskapade lagar.
 7. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 8. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 9. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).
 10. gonadotropiner

  gonadotropiner, gonadotropa hormoner, några glykoproteinhormoner från bl.a. hypofysens framlob vilka reglerar könskörtlarnas funktion.