1. demontera

  demontera, ta isär, t.ex. en maskin eller byggnad.
 2. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 3. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 4. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 5. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 6. havsutter

  havsutter, Enhydra lutris, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. Fridtjof Nansen

  Nansen, Fridtjof, född 10 oktober 1861, död 13 maj 1930, norsk upptäcktsresande, oceanograf och diplomat.
 9. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 10. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.