1. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 2. Tage

  Tage, mansnamn av danskt ursprung motsvarande forndanska Taki, ursprungligen ett binamn ’borgensman’ (egentligen ’mottagare’) bildat av verbet taka ’taga’.
 3. tagghudingar

  tagghudingar, Echinodermata, stam marina djur med ca 6 600 nutida arter i alla hav, varav 80 vid svenska västkusten.
 4. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 5. Tage Nilsson

  Nilsson, Tage, 1905–86, geolog, laborator vid Lunds universitet 1948–69, professor i kvartärgeologi 1969–71.
 6. Tage Lindbom

  Lindbom, Tage, 1909–2001, fil.dr, historiker och författare, chef för Arbetarrörelsens arkiv 1938–65.
 7. Tage Aurell

  Aurell, Tage, 1895–1976, författare, journalist och översättare.
 8. tagg

  tagg, digital märkning av data för att underlätta sökning och bearbetning av information.

 9. tagliatelle

  tagliatelle, långa, platta band av pasta.
 10. taggsvampar

  taggsvampar, samlingsnamn på basidsvampar där hymeniet anläggs på utsidan av små taggar.