1. NEOWISE:s komet

  NEOWISE:s komet, egentligen C/2020 F3 (NEOWISE), komet som var synlig för blotta ögat sommaren 2020.

 2. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.
 3. klassifikation

  klassifikation, resultatet av att objekt eller individer grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser; även själva verksamheten att inordna i klasser.
 4. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 5. gnuer

  gnuer, Connochaetes [-çɛ:tes], släkte i underfamiljen gräsätande antiloper med två arter i Afrika, strimmig gnu och vitsvansgnu.
 6. mancala

  mancala, kalaha, sällskapsspel, känt från medeltiden bl.a. genom fynd av afrikanska spelbräden.
 7. snapphanar

  snapphanar, benämning på medlemmarna i irreguljära förband som kämpade på dansk sida i de dansk–svenska krigen 1643–45, 1657–58, 1658–60 och framför allt under det s.k. skånska kriget 1675–79.
 8. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 9. Krabbnebulosan

  Krabbnebulosan, M 1, NGC 1952, rest av den supernova som 1054 observerades av kinesiska astronomer.
 10. Curiosity

  Curiosity, amerikansk rymdfarkost.