1. tal

  tal, mänskligt tal, se bl.a. talapparaten, tal och skrift och röst.
 2. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 3. Tal R

  Tal R, artistnamn för Tal Rosenzweig, född 1967, dansk konstnär.
 4. Tal Wilkenfeld

  Wilkenfeld, Tal, född 1986, australisk basist, gitarrist, sångerska och låtskrivare, sedan 2002 verksam i USA.

 5. Tal Farlow

  Farlow, Talmage (Tal), 1921–98, amerikansk jazzgitarrist.

 6. Tc-tal

  Tc-tal (av tecken per cicero), tal som används vid omfångsberäkning av text.
 7. T-tal

  T-tal, avelsterm som uttrycker avelsvärdet för tillväxt hos nötkreatur; jämför individprövning.
 8. GC-tal

  GC-tal, tal som anger hur stor del av arvsmassan som utgörs av basparet guanin–cytosin i förhållande till basparet adenin–tymin (se DNA), uttryckt i procent.
 9. g-tal

  g-tal, egentligen g-tal, lastfaktor, multipel av tyngdaccelerationen i fritt fall som anger den kraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning.

 10. pytagoreiska tal

  pytagoreiska tal, heltal a, b och c som uppfyller sambandet a 2 +  b 2 =  c 2, dvs. som kan utgöra sidor i en rätvinklig triangel.