1. tid

    tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
  2. vattenklosett

    vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.