1. rosenkvarts

    rosenkvarts, rosafärgad, ofta något mjölkig, titanhaltig pegmatitkvarts, som är massformig och grovkristallin.
  2. alkalibasalt

    alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.
  3. Ulvöarna

    Ulvöarna, två öar, Norra och Södra Ulvön, belägna vid Höga kusten i Ångermanland, cirka 30 km söder om Örnsköldsvik.