1. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 2. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 6. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 7. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 8. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 9. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 10. papper

  papper, material uppbyggt av hopfiltade fibrer.