1. tolvfingertarm

  tolvfingertarm, duodenum, tunntarmens första del, hos människan ca 25 cm lång, vilket motsvarar tolv fingrars bredd; därav tarmens namn.
 2. tolvfingertarmssår

  tolvfingertarmssår, ulcus duodeni , en form av magsårssjukdom.
 3. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 4. gallgångarna

  gallgångarna, gångsystemet för gallan innefattande såväl gångarna inom levern, de intrahepatiska, som utanför levern, de extrahepatiska gallgångarna.
 5. gallblåsa

  gallblåsa, vesica fellea, hos många ryggradsdjur en blåsa som ansluter till gallgången och samlar upp galla som bildas i levern.
 6. gastrin

  gastrin, ett hormon som förekommer normalt i blodet i två varianter och som är uppbyggt av 13 eller 17 aminosyror.
 7. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 8. tomtarm

  tomtarm, intestinum jejunum , den del av tunntarmen som följer efter tolvfingertarmen.
 9. kymus

  kymus, det halvflytande, vällinglika material som bildas av födan i magsäcken och som töms till tolvfingertarmen.
 10. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.