1. topografisk anatomi

  topografisk anatomi, läran om organens och de olika strukturernas inbördes lägen i kroppens olika delar.
 2. topografisk karta

  topografisk karta, karta som visar terrängens lutnings- och höjdförhållanden med höjdkurvor (förr med backstreck), samt bl.a. vägnät, bebyggelse, avrinningsförhållanden och skogsmark.
 3. Topografisk karta över Sverige

  Topografisk karta över Sverige, rikstäckande kartserie som gavs ut 1954–79.
 4. Topografiska kåren

  Topografiska kåren, militär kår inrättad 1831 för att fortsätta den topografiska kartläggningen av Sverige som inleddes 1805 av Fältmätningskåren.
 5. Antikvarisk-topografiska arkivet

  Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, det centrala arkivet för svensk kulturmiljövård och antikvarisk forskning, knutet till myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, tidigare också till Vitterhetsakademien.
 6. Nya Guinea

  Nya Guinea, världens näst största ö; 785 000 km 2, 8,4 miljoner invånare (2010).
 7. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 8. Puerto Rico

  Puerto Rico, officiellt engelska Commonwealth of Puerto Rico, spanska Estado libre asociado de Puerto Rico, ö i Västindien vilken tillsammans med ett antal mindre öar utgör en självstyrande del av USA.

 9. Norra ishavet

  Norra ishavet, Arktiska oceanen, det minsta av de fem världshaven, till största delen istäckt och omgärdat av de nordamerikanska och eurasiska kontinenterna.

 10. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.