1. Tjalve

  Tjalve, i fornnordisk religion Tors träl.

 2. träl

  träl, slav i Norden under järnåldern och äldre medeltid, se träldom.
 3. träldom

  träldom, benämning på det slaveri som fanns i Norden fram till äldre medeltid.
 4. Botvid

  Botvid, död ca 1120, ett av Sveriges skyddshelgon, Södermanlands apostel vid sidan av Eskil.
 5. Rígsthula

  Rígsthula , dikt i Den poetiska Eddan, som dock saknas i Codex Regius.
 6. frälse

  frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.
 7. Väinö Linna

  Linna, Väinö, 1920–92, finsk författare.
 8. Jan Fridegård

  Fridegård, Jan, född 14 juni 1897, död 8 september 1968, författare.

 9. ättledning

  ättledning, ritual i det medeltida Norden varigenom en person upptogs i en ätt.
 10. bryte

  bryte, under tidig medeltid allmän benämning i Norden på en man som hade uppsyn över trälarna och som förestod en gård han inte ägde själv.