1. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 2. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 3. bhutia

  bhutia, bhotia, bhote, gemensam benämning på tibetanska folkgrupper i norra Indien (48 000, därav 23 000 i Sikkim), Nepal (80 000) och Bhutan (där de med 500 000 utgör majoriteten).
 4. dyula

  dyula, dioula, ett muslimskt, mandetalande folk av kringresande köpmän i norra Elfenbenskusten, västra Burkina Faso, södra Mali och västra Ghana.
 5. chinook

  chinook, ett indianfolk på Nordamerikas nordvästkust; se nordvästkustindianer.
 6. Amsterdam

  Amsterdam, huvudstad i Nederländerna; 823 800 invånare (2015).
 7. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 8. duma

  duma, dumka, ukrainsk muntligt traderad episk diktform, ofta framförd till ackompanjemang av stränginstrumentet bandura eller av kör.
 9. Shammaiskolan

  Shammaiskolan, hebreiska Bet Shammai, judisk lärdoms- och traditionsskola vid början av vår tideräkning.
 10. masoreter

  masoreter, de judiska skriftlärda som under tidig medeltid traderade den hebreiska bibeltexten; de präntade nya handskrifter och försåg texten med vokaler och andra tecken som anger hur den skulle läsas eller skrivas samt med marginalnotiser.