1. Tralles

  Tralles, grekiska Tralleis, forntida stad i västra Turkiet nära nuvarande Aydın. T., först omtalat 400 f.Kr., förstördes av en jordbävning 27 f.Kr. men återuppbyggdes.
 2. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 3. trallning

  trallning, att tralla , folklig sång med avsikt att härma instrumentalt framförande av folklig dansmusik o.d. Genom sång på olika stavelser och olika ljudkombinationer framhävs den rytmiska prägeln.
 4. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 5. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul.
 6. Anthemius från Tralles

  Anthemius från Tralles, 500-talet e.Kr., bysantinsk arkitekt, som i samarbete med Isidoros från Miletos 532–537 uppförde Hagia Sofia i Konstantinopel, antikens största kupolbyggnad.
 7. Apollonios från Tralles

  Apollonios från Tralles, troligen århundradet närmast före Kr.f., grekisk skulptör, tillsammans med sin bror Tauriskos skapare av en statygrupp av marmor, föreställande Dirkes bestraffning.
 8. Alexander från Tralles

  Alexander från Tralles, 525–605, läkare och lärare i medicin, efter vidsträckta resor verksam i Rom.
 9. Tauriskos

  Tauriskos, grekisk skulptör, bror till Apollonios från Tralles.
 10. Flegon

  Flegon (grekiska Phlegōn), Publius Aelius, från Tralles, 100-talet e.Kr., grekisk författare.