1. Trollaborg

  Trollaborg, Trolleborg , medeltida borg i Voxtorps socken, Östbo härad i Småland.
 2. troll

  troll (ett ord av oklart ursprung), den i svensk (inklusive finlandssvensk), dansk och norsk tradition gängse men till innebörden växlande benämningen på vissa övernaturliga väsen.

 3. Trolle

  Trolle, släkt, som härstammar från riddaren Birger Knutsson, vid ett tillfälle kallad Birghe Trulle (död tidigast 1367).
 4. Troll

  Troll, naturgas- och oljefält i Nordsjön, på norska kontinentalsockeln, ca 80 km nordväst om Bergen.
 5. af Trolle

  af Trolle, släkt, som härstammar från Georg Trolle ( död 1765).
 6. Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister , namn som sedan 1830 bärs av den medlem av grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus som innehar fideikommisset Trolle-Ljungby i Skåne (1808–30 fideikommisset Trolleborg i Skåne).
 7. Gustav Trolle

  Trolle, Gustav, född ca 1488, död 1535, ärkebiskop; jämför släktartikel Trolle.
 8. Trolle-Bonde

  Trolle-Bonde, namn som sedan 1809 bärs av den medlem av grevliga ätten Bonde af Björnö som innehar godset Trolleholm i Skåne.
 9. trollens dryckeskärl

  trollens dryckeskärl, det stulna dryckeshornet , vandringssägen om en man som av trollen blir bjuden att dricka ur ett dyrbart kärl, vilket han av en hos trollen fången kvinna blir avrådd från.
 10. Arvid Trolle

  Trolle, Arvid, död 1505, riksråd, lagman; jämför släktartikel Trolle.