1. Juhan Liiv

    Liiv, Juhan, 1864–1913, estnisk författare.
  2. Lev Kamenev

    Kamenev, Lev, 1883–1936, sovjetisk politiker.
  3. första världskriget

    första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.