1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 3. turbin

  turbin, teknisk anordning för att omvandla rörelseenergi hos ett medium (vätska eller gas) till mekaniskt arbete.
 4. turgor

  turgor, saftspänning i växtcell, orsakad av vätsketryck.
 5. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 6. Turning Torso

  Turning Torso, bostads- och kontorshus i Malmö, uppfört 2001–05.
 7. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 8. turtagning

  turtagning, det sätt på vilket deltagare i ett samtal turas om att ha ordet, dvs. rätten att yttra sig.
 9. Turners syndrom

  Turners syndrom, X0-syndrom, medfött tillstånd som endast finns hos flickor.
 10. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.