1. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 2. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 3. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.
 4. gramkraft

  gramkraft, kraftenhet, med beteckningen gf, för tyngden av 1 gram.
 5. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 6. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 7. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 8. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 9. lod

  lod, tyngd av metall eller annat material som är upphängd i en kedja eller lina och används t.ex. för att kontrollera lodlinjen, för att driva ett lodur och vid lodning.
 10. åra

  åra, redskap för att med handkraft driva en båt framåt.