1. ufo

    ufo, oidentifierat flygande föremål, fenomen på himlen som på grund av . otillräckliga observationer inte går att säkert identifiera.
  2. Edward Condon

    Condon, Edward, 1902–74, amerikansk fysiker, professor vid universitetet i Boulder, Colorado, från 1964.