1. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 2. finsk-ugriska religioner

  finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk.
 3. finsk-ugriska folk

  finsk-ugriska folk, de folk som talar finsk-ugriska språk.
 4. ugriska språk

  ugriska språk, gren av de finsk-ugriska språken bestående av ungerska och dess närmast besläktade språk, chantiska och mansiska.
 5. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 6. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 7. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 8. Eila

  Eila, kvinnonamn, möjligen av finsk-ugriskt ursprung.
 9. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 10. baltiska språk

  baltiska språk, gren av den indoeuropeiska språkfamiljen omfattande litauiska, lettiska, den på 1600-talet utdöda preussiskan samt de tidigare försvunna kuriska, jatvingiska, semgalliska och seliska.