1. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 2. sedimentation

  sedimentation, sedimentering, metod eller teknik för avskiljande av i vätska uppslammade partiklar.
 3. filtrering

  filtrering, metoden att avskilja uppslammade (suspenderade) fasta partiklar ur en vätska eller gas genom att pressa vätskan eller gasen genom ett poröst skikt ( filter eller filtermedel), på vars yta partiklarna fastnar och bildar en filterkaka.
 4. avloppsreningsverk

  avloppsreningsverk, anläggning där uppslammade och lösta substanser avlägsnas ur avloppsvatten.
 5. brownsk rörelse

  brownsk rörelse, oregelbunden rörelse hos små lätta föremål som är uppslammade i en vätska eller svävar i en gas, t.ex. rökpartiklar i luft.
 6. suspension

  suspension, ett system bestående av ett finfördelat fast ämne uppslammat i en vätska, t.ex. fin sand eller lerpartiklar uppslammade i vatten.
 7. flödescytometri

  flödescytometri, metod för analys och sortering av celler.
 8. osmotisk chock

  osmotisk chock, plötslig höjning av den osmotiska potentialen (sänkning av det osmotiska trycket) i det medium i vilket celler (t.ex. röda blodkroppar) eller cellorganeller (t.ex. kloroplaster) är uppslammade.
 9. glaciallera

  glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs. smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar.
 10. pappersmaskin

  pappersmaskin, maskin för industriell tillverkning av papper.