1. uteliggare

    uteliggare, person som sover utomhus, bland annat på parksoffor, under broar och i containrar, eller inomhus på platser som inte är avsedda för boende, såsom tunnelbanor, rivningshus, portuppgångar och offentliga toaletter.
  2. tattare

    tattare, nedsättande benämning på den etniska gruppen resande, ibland även på romer.
  3. hemlöshet

    hemlöshet, begrepp ofta använt i betydelsen avsaknad av ett hem, men innebörden kan variera beroende på att bostadslöshet och hemlöshet ibland används synonymt.