1. skiftnyckel

  skiftnyckel, skruvnyckel med ställbar nyckelvidd för anpassning till olika stora, i allmänhet sexkantiga skruvskallar och muttrar.
 2. städ

  städ, underlag, vanligtvis av gjutstål, mot vilket arbetsstycket vilar vid smidesarbete.
 3. skjutmått

  skjutmått, direktvisande mätdon för mätning av längder i intervallet 0 till ca 150 mm, bestående av en fast skala och en rörlig slid, försedd med nonie och med mätskänklar för utvändig och invändig mätning.
 4. guldtacka

  guldtacka, stöpt stycke av massivt guld i form som bestäms av tillverkaren.
 5. apostolisk succession

  apostolisk succession, den obrutna arvsföljd som genom tiderna förbinder kyrkans biskopar med apostlarna genom att de förra är de senares legitima efterträdare.
 6. snöskor

  snöskor, redskap för att ta sig fram i lös snö.
 7. skäggdopping

  skäggdopping, Podiceps cristatus, art i fågelfamiljen doppingar. Den är 46–51 cm lång och vit undertill, gråbrun på ovansidan.
 8. Bröllops beswärs Ihugkommelse

  Bröllops beswärs Ihugkommelse, svensk bröllopsdikt på hexameter från mitten av 1600-talet.
 9. repetitorium

  repetitorium, äldre benämning på repetitionskurs.
 10. voladores

  voladores , egentligen los voladores, ett religionsfenomen spritt över flera delar av Mellanamerika under förkolonial tid, såsom bland totonaker och huasteker.