1. aludel

    aludel, enkel destillationsanordning av päronformade, i båda ändar öppna lerkärl, trädda över varandra, som förr användes särskilt i Spanien vid framställning av kvicksilver.