1. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).
 2. väckelsesång

  väckelsesång, den sångtradition som har utvecklats inom väckelse- och frikyrkorörelser alltsedan pietismen.
 3. väckarur

  väckarur, ur med signalanordning som kan aktiveras på ett i förväg bestämt klockslag.
 4. Väckelsång

  Väckelsång, församling i Växjö stift, Tingsryds kommun, Småland (Kronobergs län); 1 577 invånare (2016).

 5. Väckelsång

  Väckelsång, tätort i Tingsryds kommun, Småland (Kronobergs län), 35 km söder om Växjö; 945 invånare (2016).

 6. Suzanne Brøgger

  Brøgger, Suzanne, född Preis 1944, dansk författare.
 7. Vädersolstavlan

  Vädersolstavlan, målning ursprungligen utförd av Urban målare 1535 på uppdrag av Olaus Petri, som ville dokumentera halofenomenet som tolkades som ett järtecken.
 8. Sharpevillemassakern

  Sharpevillemassakern, massaker i samband med en fredlig demonstration i det svarta bostadsområdet Sharpeville utanför staden Vereeniging i Transvaal, Sydafrika.
 9. Rachel Carson

  Carson, Rachel, 1907–64, amerikansk marinbiolog och författare.
 10. Fem unga

  Fem unga, ”unglitterär antologi” enligt titelbladet, utkom hösten 1929.