1. Alexander den store

  Alexander den store (Alexander III), född 356 f.Kr., död 13 juni 323 f.Kr., kung i Makedonien från 336, erövrare av det persiska riket.

 2. SPQR

  SPQR, senatus populusque romanus (’senaten och det romerska folket’), formulering som i antikens Rom användes för att inför omvärlden, på t.ex. fälttecken och offentliga monument, uttrycka enighet mellan det romerska folket och dess styresmän.
 3. Haleteleskopet

  Haleteleskopet, det 5-meters spegelteleskop som 1948 färdigställdes på Palomar Mountain i Kalifornien.
 4. Wyoming

  Wyoming, förkortat WY, delstat i västra USA.

 5. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. Stéphane Mallarmé

  Mallarmé, Stéphane, född 18 mars 1842, död 9 september 1898, fransk författare.
 8. Sara Lidman

  Lidman, Sara, född 30 december 1923, död 17 juni 2004, författare, professors namn 1999.

 9. Ragnar Lassinantti

  Lassinantti, Ragnar, 1915–85, politiker (socialdemokrat) och ämbetsman.
 10. Filip II

  Filip II (spanska Felipe II), född 21 maj 1527, död 13 september 1598, spansk kung 1556–98, son till den tysk-romerske kejsaren Karl V och Isabella av Portugal.