1. vall

  vall, mark besådd med främst gräs- och ärtväxter, s.k. vallväxter, för slåtter eller bete.
 2. vallväxter

  vallväxter, främst arter av gräs och ärtväxter vilka ofta odlas i blandbestånd för foder- och energiändamål, för grönytor, i grönområden och gräsmattor, fritidsområden och på idrottsplatser.
 3. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 4. Vall

  Vall, f.d. församling på Gotland.
 5. vallonsmide

  vallonsmide, härdfärskningsmetod för framställning av smidbart stål ur råjärn (tackjärn), infört till Sverige på 1600-talet av valloner.

 6. vallgrav

  vallgrav, grav runt eller vid äldre befästningsanläggningar såsom borgar, stadsmurar, vallar etc.
 7. vallhund

  vallhund, hund som främst används till att driva, fösa eller hålla samman djurflockar.
 8. Vallmstasviten

  Vallmstasviten, samlingsnamn på fyra romaner av Kerstin Ekman.

 9. Valles Marineris

  Valles Marineris, jättelikt förkastningssystem på Mars, uppkallat efter de amerikanska Marinersonderna.
 10. Vallby

  Vallby, f.d. församling i Simrishamns kommun, Skåne (Skåne län).