1. svarta veckan

  svarta veckan, benämning på de dagar i juli 1914 då världen obevekligt gled hän mot första världskriget.
 2. stilla veckan

  stilla veckan, sedan senare hälften av 1800-talet benämning på veckan före påskdagen (från palmsöndagen till påskaftonen), även kallad dymmelveckan eller (oegentligt) påskveckan.
 3. vänliga veckan

  vänliga veckan benämning på årets sjunde vecka som även omfattar alla hjärtans dag.

 4. Veckans Affärer

  Veckans Affärer, VA, affärstidning vilken utgavs varannan vecka, grundad 1965.

 5. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 6. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 7. Hänt i Veckan

  Hänt i Veckan, veckotidning, grundad 1964 av Allers förlag i Helsingborg.
 8. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.