1. vernissage

  vernissage, öppningsdagen för en konstutställning, med eventuell invigning.
 2. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 3. flygblad

  flygblad, flygskrift, flyer, tryckt tillfällesskrift, vanligen av litet omfång, som delas ut till allmänheten i syfte att informera, agitera, sprida reklambudskap m.m.
 4. finissage

  finissage, avslutningsdagen på en konstutställning.
 5. Václav Havel

  Havel, Václav, född 5 oktober 1936, död 18 december 2011, tjeckisk dramatiker och statsman, president i Tjeckoslovakien 1989–92 och i Tjeckien 1993–2003.
 6. Margit Palmær Waldén

  Palmær Waldén, Margit, född Palmær, 1898–1991, författare, dotter till Wilhelm Palmær.