1. mouches volantes

  mouches volantes, små rörliga grumlingar i ögats glaskropp.
 2. Romain Gary

  Gary (egentligen Kacew), Romain, 1914–80, fransk författare och diplomat, född i Vilna (nuvarande Vilnius) i Ryssland.
 3. volang

  volang, garnering på klädesplagg i form av en rynkad, veckad eller rundskuren tygremsa av varierande bredd, ibland av spets eller annat tunt material.
 4. glaskroppsgrumlingar

  glaskroppsgrumlingar, förändringar i ögats glaskropp.
 5. passevolans

  passevolans, militärt underhållssystem som innebar att befälet mot ersättning åtog sig att helt eller delvis svara för truppens utrustning, i äldre tider även för dess rekrytering.
 6. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 7. ambulans

  ambulans, i nutida språk ett motorfordon som är avsett och utrustat för vård och transport av sjuka och skadade och som får registreras som utryckningsfordon.