1. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.
 2. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 3. Midas

  Midas (grekiska), namn på kungar i Frygien. Den mest kände var son till Gordios, härskade troligen 738–696 f.Kr. och sände gåvor till Delfi.
 4. Jaime Gil de Biedma

  Gil de Biedma, Jaime, 1929–90, spansk författare.
 5. Angela Figuera Aymerich

  Figuera Aymerich, Angela, 1902–84, spansk författare.
 6. Atalante

  Atalante, i grekisk myt en jägarinna, som deltog i jakten på det kalydoniska vildsvinet.
 7. Edward Lewis Wallant

  Wallant, Edward Lewis, 1926–62, amerikansk författare.
 8. Blas de Otero

  Otero, Blas de, 1916–79, spansk författare.
 9. Georges Franju

  Franju, Georges, 1912–87, fransk filmregissör.
 10. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.