1. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 2. futurum

  futurum, tempus som uttrycker framtid (eller, noggrannare, tid efter nutid).
 3. Värend

  Värend, historisk region i södra Småland. Vid medeltidens början (dvs. från ca 1050) fanns redan en väl etablerad centralbygd kring landstings- och marknadsplatsen Växjö, som från 1170 också var biskopssäte.
 4. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius

  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, 1818–89, kulturhistorisk forskare, biblioteks- och teaterman, diplomat.
 5. Vicki Baum

  Baum, Vicki, 1888–1960, österrikisk författare, från 1931 bosatt i USA.
 6. Cranbrook Academy of Art

  Cranbrook Academy of Art, amerikansk konst-, arkitektur- och designskola i Cranbrook nära Detroit.
 7. Jeremias Gotthelf

  Gotthelf, Jeremias, egentligen Albert Bitzius , 1797–1854, schweizisk författare (tyskspråkig), präst.
 8. Doron Rabinovici

  Rabinovici, Doron, född 1961 i Israel, österrikisk författare och historiker.
 9. nationalromantik

  nationalromantik, i allmän bemärkelse en attityd som söker återknyta till en nationell kulturtradition för att ta drag ur denna som utgångspunkter för nyskapande.
 10. Wolfgang Hildesheimer

  Hildesheimer, Wolfgang, född 9 december 1916, död 21 augusti 1991, tysk författare, från 1957 bosatt i Schweiz.