1. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 2. yrkeshierarki

  yrkeshierarki, rangordning av yrken efter anseende, status eller prestige.
 3. yrkeshögskoleexamen

  yrkeshögskoleexamen, YH, examen om 200 poäng (ett års heltidsstudier), eller 400 poäng (två års heltidsstudier, kallas då för kvalificerad yrkeshögskoleexamen).
 4. yrkeshögskola

  yrkeshögskola, YH, utbildningsform som startade 1 juli 2009 och som innefattar all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolor och universitet.
 5. Yrkesinspektionen

  Yrkesinspektionen, YI, tidigare regional myndighet för arbetsmiljöfrågor.
 6. yrkessjukdom

  yrkessjukdom, sjukdom orsakad av skadliga faktorer i arbetsmiljön.
 7. yrkesmobilitet

  yrkesmobilitet, byte av förvärvsarbete som också innebär byte av yrke.
 8. yrkesvägledning

  yrkesvägledning, tjänst som erbjuds främst inom skolväsendet, universiteten och arbetsförmedlingen för att människor ska få ökad kunskap om de egna förutsättningarna i utbildnings- och yrkesvalet.
 9. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.
 10. yrkeskvinna

  yrkeskvinna, kvinna med ett yrke som hon helt eller delvis kan leva av.