1. zebra

  zebra, sebra, hästdjur, se sebror.
 2. sebror

  sebror, zebror, tre nutida arter i hästdjurssläktet Equus: bergssebra, grevysebra och vanlig sebra (med den i sen tid utdöda underarten kvagga).

 3. sebra

  sebra, zebra, hästdjur, se sebror.
 4. bergssebra

  bergssebra, Equus zebra, art i familjen hästdjur.
 5. Murray Rose

  Rose, Murray, 1939–2012, australisk simmare och skådespelare.
 6. Eugen Trost

  Trost, Eugen, 1898–1983, keramisk dekoratör.

 7. Alexandre Jardin

  Jardin, Alexandre, född 1965, fransk författare.
 8. Tsavo National Park

  Tsavo National Park, gemensamt namn på Tsavo East och Tsavo West National Park i sydöstra Kenya; totalt 20 800 km2, inrättade 1948.

 9. hästdjur

  hästdjur, Equidae, familj uddatåiga hovdjur med sju nu levande arter och ett stort antal utdöda arter (se nedan).
 10. bokstavering

  bokstavering, att med hjälp av namn som börjar med avsedda bokstäver förtydliga en muntlig framställning.