1. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 2. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 3. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.
 4. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 5. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 6. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 7. neutral zon

  neutral zon, del av en stats territorium inom vilken inga krigshandlingar får förekomma.
 8. zonplatta

  zonplatta, optiskt element med fokuserande egenskaper vilka orsakas av ljusets böjning och interferens.
 9. zonsystemet

  zonsystemet, metod för exponerings- och kontrastkontroll vid fotografering, introducerad av Ansel Adams på 1930-talet.
 10. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.