1. zonal jordmån

  zonal jordmån, jordmån som för sin uppkomst och utveckling är mer beroende av regionala klimatförhållanden än av många lokala jordmånsbildande faktorer.
 2. pelargon

  pelargon, zonalpelargon, Pelargonium×hortorum, hybridkomplex mellan bl.a. arterna hästskopelargon ( P. zonale) och smutspelargon ( P. inquinans). som odlas som prydnadsväxt.
 3. pelargoner

  pelargoner, Pelargonium, släkte näveväxter med ca 300 arter.
 4. zonalvind

  zonalvind, vind som blåser parallellt med breddgraderna, dvs. från väster mot öster eller tvärtom.
 5. azonal jordmån

  azonal jordmån, ung, ej färdigutvecklad jordmån vars förekomst inte i första hand är betingad av klimat utan av lokala förhållanden.
 6. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 7. stratosfären

  stratosfären, den del av jordens atmosfär som nedåt begränsas av tropopausens temperaturminimum (ca 10 km höjd) och uppåt av stratopausens temperaturmaximum (ca 50 km höjd).
 8. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.

 9. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.